İ.K. Politikası

İ.K. Politikası

DAF GRUP , insanı en önemli girdi ve değer olarak gören, insan odaklı bir anlayışa sahiptir. Çalışanların şirkete bağlılığını ve güvenini esas alır. Bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Stratejik kararlarında şirket çalışanlarının düşüncelerinin etkin konumda olduğu bir yapıdadır. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

 

 • Çalışanların performanslarını değerlendirme ve üst seviyeye çıkarma
 • Objektif ve adil bir ücret politikası belirleme
 • İş sağlığını ve güvenliklerini sağlama , Eğitim ve gelişim programları sunmak
 • İnsan kaynakları politikaları ile şirket politikalarını bütünleştirme ve şirket kültürü oluşturma
 • Çalışanlarımızın bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma
 • Yenilikçi, kişisel farkındalığı yüksek, gelişime açık, kendisini şirket stratejileri ve hedeflerine kolayca adapte edilebilen kişilerin istihdamını sağlama ve bunu yürütme
 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak
 • Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü DAF GRUP Ailesine kazandırmak,
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,
 • Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimleri almalarını sağlamak,

 

İŞE ALIM SÜRECİ

 • Personel ihtiyacı olması durumunda, DAF GRUP, bünyesine katılmak isteyen tüm adaylara eşit mesafede adil ve şeffaf bir seçim süreci olması için, her zaman iş ile ilgili beceri ve deneyimlere odaklanıyoruz.
 • İnsan Kaynakları Birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek internet ve/veya ilan aracılığı ile işe alım süreci başlatılır.
 • Başvuru Havuzu Oluşturma, Değerlendirme Süreçleri, İşe Yerleştirme, Geri Bildirim Gelen başvurular değerlendirilerek adaylar insan kaynakları, ilgili yöneticiler ve genel müdürün katıldığı mülakatlar ile değerlendirilir.
 • Uygun görülen adayların referans kontrolü gerçekleştirilir.
 • İşe alımda, şirketin hedefleri ile adayların bireysel hedeflerinin örtüşmesine önem verilir.
 • Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildirilir.

Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte aşağıda anılan özelliklere de sahip olmak, adaylardan ayrıca beklenmektedir.

 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • İletişim yeteneği, İkna Etme ve Etkileme
 • Öğrenme ve kendini geliştirme arzusu
 • İç motivasyon
 • Özgüven, Kararlılık ve Risk Alma
 • Değişime açıklık
 • İnisiyatif ve Başarı Odaklılık
 • Değişimi Yönetmek ve İnovasyon
 • Perspektif ve Muhakeme
 • Kendini doğru ifade edebilen, iş-özel hayat dengesini doğru kurgulayabilen
 • Kariyeri ile ilgili hedefleri olan, başvurduğu sektöre karşı bilinçli yaklaşan genç ve hırslı takım arkadaşları ile çalışmayı

Top